Phát hành phiếu báo điểm
Hỏi đáp
Lập tài khoản dự thi Đánh giá năng lực
Hướng dẫn lập tài khoản HSA
Hướng dẫn thanh toán lệ phí thi hsa
Hỏi đáp về kỳ thi HSA
Đóng - mở ca thi
Phát hành phiếu báo điểm
Hỏi đáp
Phổ điểm bài thi đánh giá năng lực các đợt thi tháng 3 và 4 năm 2024

Phổ điểm bài thi đánh giá năng lực các đợt thi tháng 3 và 4 năm 2024

Ba đợt thi đầu tiên tổ chức trong tháng 3 và 4 năm 2024 phục vụ 50.742 lượt thi, có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì phạm Quy chế thi. Các đợt thi đã tổ chức tại 10/11 tỉnh thành đặt địa điểm thi ở khu vực phía Bắc.

Thời gian phát hành phiếu báo điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024

Thời gian phát hành phiếu báo điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024

Phiếu báo điểm các đợt thi được chuyển tới bưu điện để phát hành. Thí sinh lưu ý nghe điện thoại liên hệ của bưu tá để nhận phiếu báo điểm tại địa chỉ đăng ký trên tài khoản thi đánh giá năng lực (HSA). Mã bưu điện sẽ được cập nhật lên tài khoản thi HSA để tra cứu sau khi bưu điện hoàn tất thủ tục phát hành. Trường hợp phiếu báo điểm không có người nhận, bưu điện sẽ chuyển trả Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sau 4-6 tuần.

Phát hành phiếu báo dự thi HSA đợt thi 406 ngày thi 01-02/6/2024

Phát hành phiếu báo dự thi HSA đợt thi 406 ngày thi 01-02/6/2024

Ngày 08.5.2024, Hội đồng thi Đánh giá năng lực năm 2024 phát hành phiếu báo dự thi HSA đợt thi 406 ngày thi 01-02/6/2024 qua email thi sinh.

Xem thêm bài đăng