Tổng kết HSA 2023
Hội nghị thường niên
Hỏi đáp
Đóng đăng ký đợt thi đủ chỗ
Phổ điểm kỳ thi HSA 2023
Đơn vị tổ chức thi ĐGNL
Tổng kết kỳ thi HSA 2023
Tổng kết HSA 2023
Hội nghị thường niên
Tên và mã đơn vị tổ chức thi Đánh giá năng lực (ĐGNL)

Tên và mã đơn vị tổ chức thi Đánh giá năng lực (ĐGNL)

Từ năm 2023, hệ thống https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sẽ cập nhật thêm "Điểm thi ĐGNL". Thí sinh tra cứu điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội theo tên đơn vị tổ chức thi (ĐV TCT) là Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội; Mã đơn vị tổ chức thi (Mã ĐV TCT) là TKT; Mã bài thi là Q00.

Xác minh kết quả thi HSA phục vụ tuyển sinh

Xác minh kết quả thi HSA phục vụ tuyển sinh

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN hỗ trợ các trường đại học xác minh kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) để phục vụ tuyển sinh đại học.

Thay đổi địa chỉ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Thay đổi địa chỉ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Từ ngày 15.06.2023 Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN chuyển từ Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội lên trụ sở mới tại Tầng 5, Nhà HT2, Khu Đô thị Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Mọi giao dịch được thực hiện từ ngày 15.6.2023 tại trụ sở mới.

Xem thêm bài đăng