Cảnh báo
Đóng ca thi sau 96 giờ
Cảnh báo
Đóng ca thi sau 96 giờ
Cảnh báo và lưu ý thí sinh hủy ca thi

Cảnh báo và lưu ý thí sinh hủy ca thi

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN nhắc nhở thí sinh bảo quản an toàn, bảo mật mật khẩu tài khoản thi HSA, không nhờ người khác đăng ký hộ ca thi để tránh bị lộ thông tin cá nhân và người khác đăng nhập thay đổi hồ sơ cá nhân, đăng ký hoặc hủy ca thi.

Thông báo tạm đóng đăng ký đợt thi HSA 304 -308

Thông báo tạm đóng đăng ký đợt thi HSA 304 -308

Hệ thống đăng ký thi HSA tạm thời đóng các đợt thi HSA 304 - 308 từ 15h50 ngày 22/03/2023 đến 15h30 ngày 29/03/2023 để rà soát dữ liệu sau 96 giờ. Các ca thi đã đăng ký nhưng chưa nộp lệ phí sau 96 giờ sẽ bị hủy tự động. Hệ thống sẽ mở để cho thí sinh tiếp tục đăng ký từ 15H30 ngày 29/03/2023

Thông báo về mã ca thi

Thông báo về mã ca thi

Mã ca thi gồm trường thông tin ĐỢT THI. MÃ ĐIỂM THI. NGÀY THI. BUỔI THI

Xem thêm bài đăng