Lịch thi Đánh giá năng lực (HSA) 2024

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo lịch thi Đánh giá năng lực năm 2024

Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 02 lượt thi/năm, thời gian giữa hai lượt thi liền kề cách nhau tối thiểu 28 ngày. Khuyến nghị thí sinh nên lập tài khoản thi tại http://khaothi.vnu.edu.vn/ trước ngày đăng ký ca thi, lựa chọn ca thi. Thời gian mở cổng đăng ký ca thi từ tháng 18/02/2024 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi tháng 3-6/2024. Ca thi sẽ tự động đóng khi hết chỗ hoặc trước 14 - 18 ngày thi chính thức. Trường hợp thí sinh hủy ca thi, chỗ trống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian xác định. Phiếu báo dự thi được gửi tới thí sinh trước 07 ngày thi qua địa chỉ email đăng ký thi. Thí sinh tra cứu thông tin: Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi trên tài khoản dự thi.

Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/lượt thi. nộp lệ phí trong 96 giờ 00. Lệ phí đã nộp không hoàn lại (kể cả trường hợp hủy ca thi). Thí sinh cân nhắc ký trước khi nộp lệ phí. Thí sinh theo dõi lịch thi học kỳ, lịch xét tuyển của các trường đại học để lựa chọn thời gian thi thích hợp; tuân thủ nghiêm túc Quy chế  và Thỏa thuận dự thi Đánh giá năng lực. Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) cố tình vi phạm Quy chế đến mức độ bị đình chỉ thi sẽ hủy toàn bộ đăng ký và kết quả thi; bị thông báo tới trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục Đào tạo, hệ thống các trường đại học sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực xem xét hạ hạnh kiểm, dừng xét tuyển vào trường đại học theo mọi phương thức trong năm.

Đợt thi

Mở đăng ký thi từ

Ngày thi

Tỉnh/thành (Mã điểm thi)

401

9h00: 18/2/2024 đến 15h00: 3/3/2024   23 & 24/3/2024

Hà Nội (TKT, QHI, QHX,  DTL, DMT, NHH); Nam Định (SKN), Thái Bình (DTB)

402

9h00: 18/2/2024 đến 17h00: 08/3/2024   06 & 07/4/2024

Hà Nội (TKT, QHI, QHX,  DTL, DMT, NHH, DCN), Thái Nguyên (TNU), Hưng Yên (SKH), Thái Bình (DTB), Thanh Hóa (HDT), Hà Tĩnh (HHT)

403

9h00: 18/2/2024 đến 17h00: 20/3/2024   20 & 21/4/2024

Hà Nội (TKT, QHI, QHX,  DTL, DMT, NHH, DCN, KHA, PKA), Thái Nguyên (TNU), Nam Định (SKN), Hải Dương (SDU), Hà Tĩnh (HHT), Nghệ An (có thể)

404

9h00: 06/3/2024 đến 17h00: 31/3/2024   11 & 12/5/2024 Hà Nội (TKT, QHI, QHX,  NHH, DMT, KHA); Hải Dương (SDU), Hải Phòng (HHA), Hưng Yên (SKH), Nam Định (SKN), Ninh Bình (DNB), Thái Bình (DTB), Thái Nguyên (TNU), Thanh Hóa (HDT), Nghệ An...

405

9h00: 06/3/2024 đến 17h00: 31/3/2024   25 & 26/5/2024 Hà Nội (TKT, QHI, QHX,  DTL, NHH); Hải Dương (SDU), Hưng Yên (SKH), Nam Định (SKN), Ninh Bình (DNB), Thái Bình (DTB), Thái Nguyên (TNU).

406

9h00: 06/3/2024 đến 17h00: 31/3/2024   01 & 02/6/2024 Hà Nội (TKT, QHI, DTL, NHH, DMT); Hải Dương (SDU), Hưng Yên (SKH), Ninh Bình (DNB), Thái Bình (DTB)

Lịch thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Ca thi sẽ tự động đóng khi hết chỗ hoặc trước 14 - 18 ngày thi chính thức. Mã điểm thi: TKT: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, QHI: Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, QHX: Trường ĐH KHXH & Nhân văn, DTL: Trường ĐH Thăng Long, DMT: Trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội, NHH: Học viện Ngân hàng, DCN: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, KHA: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, PKA: Trường ĐH Phenikaa, SKN: Trường ĐH SP Kỹ thuật Nam Định, TNU: Trung tâm Khảo thí & QLCL - ĐH Thái Nguyên, SKH: Trường ĐH SPKT Hưng Yên, DTB: Trường ĐH Thái Bình, HDT: Trường ĐH Hồng Đức, HHT: Trường ĐH Hà Tĩnh, SDU: Trường ĐH Sao đỏ - Hải Dương...